Joint Ams-Chinese Mathematical Society, Shanghai, 2018 Past Members

YearMembers
2017 Gang Bao, Sun Yung A Chang, Jianya Liu, Gang Tian, Steven H Weintraub, Deane Yang, Weiping Zhang, Hongkai Zhao
2016 Gang Bao, Sun Yung A Chang, Jianya Liu, Gang Tian, Steven H Weintraub, Deane Yang, Weiping Zhang, Hongkai Zhao
American Mathematical Society